9.18.2009

Kyrie, Kyrie, Christe Eleison

The famous Taize-fog is here.
Everything is gray, and it sort of suites my mood.

I haven't had a cigarette in 5,5 days, and I feel strangely left out of almost every conversation. But I'm working on that. At least I have the sundtrack from Les Choristes to keep me up and about. Now I'm off to clean the windows of Casa and the foor of La Morada.

Point 5 FTW!

1 comment:

Anonymous said...

Det där går alla igenom, dvs att det känns som att man är i en bubbla och att samtalen omkring en liksom inte angår en. Det kan kännas lite obehagligt, men jag tror att det är ett tecken på att en inre process är i gång. Att din inre medvetenhet har fokus på dig själv, och helt enkelt inte har tid med yttre. Att du är på väg att "ömsa skinn", kanske man kan säga?

Eller så har det bara att göra med att du har svår ciggabstinens. Det första dygnet är tuffast, tätt följt av den första veckan... ;-)

Kämpa på, Lykke, du är jätteduktig, och vi är alla mycket stolta över dig.

Mycket kärlek från pappa.

(Som ska auskultera på N. Nöbbelöv... :-))